Dược Liệu Quý Hiếm

Đinh Lăng – Bài Thuốc Hay Chữa Bệnh Theo Kinh Nghiệm Dân Gian

Đinh Lăng - Bài Thuốc Hay Chữa Bệnh Theo Kinh Nghiệm Dân Gian

Cây đinh lăng có 2 loại: Đinh lăng lá xẻ và đinh lăng lá tròn. Trong đinh lăng lá xẻ cũng có loại lá xẻ to và lá xẻ nhỏ. Chỉ có loại đinh lăng lá xẻ nhỏ mới được sử dụng làm thuốc.  Các bộ phận làm thuốc là ở rễ củ và cành … Đọc tiếp

Chat hỗ trợ
Chat ngay